Verslag activiteiten:

Algemeen:

Door de jaren heen zijn er vanuit Nederland kleding en materialen ingezameld. 2 tot 3 maal per jaar worden deze verscheept naar Liberia. We kunnen hierbij rekenen op de belangeloze inspanning van het exportbedrijf Arkman Shipping, te Baarn. Daarnaast zijn er meerdere voedseltransporten geweest met lang houdbare voedingsmiddelen. Een bevriend kerkgenootschap heeft deze voor ons ingezameld en ter beschikking gesteld. Deze giften zijn niet in geld gedaan maar in goederen. In de financiële verantwoording vind u deze giften dan ook niet terug, maar zij vormen een belangrijk deel van het werk van Stichting Rabin Home of Hope. Door de wereldwijde coronacrisis zijn er in Liberia ook maatregelen opgelegd aan de bevolking waardoor het moeilijker is om te reizen. Hierdoor is het kopen van bijvoorbeeld voedsel al een grote opgave. Mary Larmah-Bank is een internationaal initiatief gestart onder naam “Riceproject Liberia” (Rijstproject), waarbij een gever direct geld ter beschikking kan stellen aan een vertrouwde contactpersoon in Liberia. Deze gebruikt het geld voor de aankoop van balen rijst ten behoeve van arme gezinnen en levert ze daar ook af.

Activiteiten door de jaren heen.

2016

In dit jaar hebben we ons bezig gehouden met het verdelen van kleding en voedsel. In het huis worden alleenstaande ouders (moeders) met hun kinderen gehuisvest. Er zijn ook kinderen gesponsord met kosten voor school en schooluniformen (Deze zijn verplicht in Liberia).

2017

In 2017 is er onderhoud geweest aan het huis in Liberia. Er zijn wederom kleding en materialen en schoolmaterialen gedistribueerd. Er zijn schoolgelden betaald ten behoeve van lager onderwijs voor kinderen. Mevrouw Larmah-Bank is in Liberia geweest om toe te zien op de verbouwing en eerlijke distributie van de goederen. Zij heeft ook ter plaatse noodsituaties helpen oplossen met het voorzien in eerste levensbehoeften op het gebied van voedsel en huisvesting. De kosten voor de reis zijn voor rekening van het bestuur geweest.

2018

In 2018 zijn twee families geholpen met huisvesting. Er is bouwmateriaal te beschikking gesteld, zoals cement, zink voor het dak en stenen. Er is wederom schoolgeld betaald voor een aantal kinderen in lager onderwijs. Mevrouw Larmah-Bank is wederom naar Liberia gegaan om toe te zien op de werkzaamheden aan gebouwen. De kosten van deze reis zijn wel gedeclareerd aan de Stichting Rabin Home of Hope.

2019

In 2019 zijn er wederom een aantal kinderen geholpen met schoolgelden. In dit jaar zijn er relatief veel goederen en levensmiddelen naar Liberia gezonden. Met behulp van lokale vrijwilligers zijn deze gedistribueerd. In het huizen blijven nog alleenstaande moeders gehuisvest met hun kinderen. In het bijzonder zijn wij dankbaar voor de gift van een grote hoeveelheid houdbare levensmiddelen van Apostolic Center kerk te Hoorn.

2020

In 2020 zijn we gestart met een rijstproject. Hier bij kunnen gevers geld over maken aan onze vrijwilligers in Liberia. Deze kopen met het geld balen rijst en distribueren die onder arme gezinnen. Door de Coronacrisis zijn veel families getroffen door de maatregelen, waardoor toegang tot voedsel bemoeilijkt wordt. Tot 1 september 2020 is ca. € 2000,- overgemaakt. Dit is rechtstreeks gedaan door de gevers. Hierdoor konden 130 balen rijst van 25 kg worden uitgedeeld. Dit project loopt nog door. We hebben een familie geholpen met het plaatsen een zinken dak op hun huis dat een storm was weggewaaid. In oktober hebben we van een relatie een groot aantal blikken babyvoeding mogen ontvangen, die hopelijk voor eind 2020 op transport kunnen gaan. Totaal is er in 2020 alleen voor het voedselproject € 2394 opgehaald.

2021

In 2021 zijn activiteiten voortgezet met het zenden van kleding en voedingsmiddelen. Een aantal leerlingen wordt ondersteund met lesgeld en schoolmaterialen. Tevens zijn er plannen gemaakt voor uitbreiding van huisvesting en opvang op een tweede lokatie. In 2022 wordt dit nader uitgewerkt.

2022