Algemene informatie

Bestuur:

Voorzitter – Mevrouw Mary K. Larmah-Bank, Penningmeester De heer M.M. Bank

Het bestuur verricht haar werkzaamheden zonder daar een beloning voor te ontvangen. Alleen onkosten die direct verband houden met Rabin Home of Hope kunnen gedeclareerd worden.

Vacatiegeld voor werkzaamheden wordt niet gedeclareerd.

Er vinden ook veel activiteiten plaats waar geen geld aan te pas komt. Zoals inzamelen van kleding en goederen. Tevens worden er incidenteel zendingen met lang houdbare voedingsmiddelen verzonden. Zie ook het verslag van activiteiten.